Internet Explorer 6, 7 en 8 worden niet meer ondersteund We ondersteunen de verouderde versies van de webbrowser Internet Explorer niet meer.
Gebruikt u toch nog een verouderde versie? Stap dan zo snel mogelijk over naar een recentere versie van Internet Explorer of een andere browser.
Hoe kan ik de versie van mijn browser opzoeken?

MONTAGEHANDLEIDING

MONTAGEHANDLEIDING

WhirlActiv – MixActiv – WhirlClassic – AirClassic
MultistreamClassic – MultistreamClassic + - WhirlDesign
Whirlbaleo – MultiBaleo – MultiMaster – Seven in One – New Thalasso

ALGEMENE INFORMATIE

Deze montagevoorschriften zijn voor bovengenoemde whirlpools vervaardigd. Voor de installatie moet op de punten gelet worden die betrekking hebben op het te installeren systeem.

WhirlActiv: 6 + 6 jets
MixActiv: 6 + 6 + 12 jets
WhirlClassic: 8 jets
MultistreamClassic: 8 + 24 jets
MultistreamClassic+: 8 + 6 + 4 + 28 jets
WhirlDesign: 8 + 18 jets
Whirlbaleo: 8 + 4 + 2 jets
MultiBaleo:8+4+2+16jets
MultiMaster: 10 + 24 jets
Seven in One: 22 jets
Baleo Seven: 110 en 140 jets

ALGEMENE INFORMATIE

Onze whirlpools zijn getest en verlaten de fabriek in perfekte staat.
Al het werk aan de whirlpool zoals montage, aansluiting van het water en de elektriciteit moeten door een daartoe bevoegd bedrijf/installateur uitgevoerd worden.
Wij willen u als klant en als installateur erop attent maken dat als de montage niet uitgevoerd wordt zoals hieronder beschreven de garantie vervalt.

In dit geval worden alle kosten voor tussenkomst en voor de onderdelen in rekening gebracht.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden - de zogenaamde PRE-INSTALLATIE INFORMATIE - die er toe leiden dat de garantie vervalt

 • Niet insturen van de garantiekaart,
 • Een moeilijke of niet toegankelijke badkuip of zijn uitrusting,
 • Technische wijzigingen in welke zin dan ook,
 • Kabels die beschadigd, verdraaid, gevouwen of doorboord zijn of in kontakt staan met warmtebronnen
 • Ontoereikende ventilatie onder de whirlpool,
 • Hydraulische, pneumatische of elektrische aansluitingen die verkeerd, slordig of inkompleet
 • uitgevoerd zijn,
 • Defecte of niet de vereiste stroomvoorziening,
 • Niet gebruiken van onderhoudsprodukten
 • Het niet aanwezig zijn van juiste filters, juiste waterverzachter etc ingeval van slechte kwaliteit van het water, bijv hard water (kalkaanslag), metaalrijk water, zuur water etc.

De whirlpools van AQUAMASS worden kompleet voorgemonteerd geleverd met :

 • Badkuip met whirlpool systeem
 • Metalen onderstel met verstelbare poten
 • Pomp voor de whirlpool (New Thalasso)
 • Blower (MultiBaleo en Seven-in-One)
 • Compressor (Seven-in-One)
 • Elektronische schakelkast

De whirlpool-baden van AQUAMASS moeten uitgevoerd zijn met een afvoer en overloop en de mogelijkheid om het bad te vullen.

Let in het bijzonder op de volgende punten:

 • De whirlpool mag onder geen beding opgetild of vastgehouden worden aan de leidingen of aan de jets.
 • De ombouw moet zodanig gebouwd zijn dat de kuip eruit genomen kan worden mocht dit nodig zijn.
 • De voorzijde en/of rugzijde van de bekleding moet simpel te verwijderen zijn om eventuele controle/reparatie te vergemakkelijken of mogelijk te maken.
 • Bij een tussenkomst van de klantenservice worden in geen geval de kosten voor het demonteren en weer monteren van de installlatie door ons gedragen,als de badkuip/whirlpool en de bekleding niet makkelijk toegankelijk of te demonteren zijn.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor uitbouwkosten ontstaan door een verkeerd ingebouwde of geïnstalleerde whirlpool.
 • Belangrijk is om een ventilatie rooster te maken zodat de luchttoevoer voor de pomp en de ventilator verzekerd is.

INSTALLATIE EN AANSLUITEN VAN DE WHIRLPOOL

1 PLAATSEN VAN DE WHIRLPOOL

Let op!

 • Whirlpool nooit aan de leidingen of jets optillen.
 • Voor het afwerken van de bekleding eerst de whirlpool met water vullen en testen op lekkage en werking.

1.1 Montage en ingebruikname

Voor de correcte installatie van de whirlpool moet de montage en ingebruikname van de whirlpool in de volgende volgorde uitgevoerd worden.

 • Afvoer (Ø 50 mm) aansluiten op de afvoer van de whirlpool
 • Met behulp van de in hoogte verstelbare voeten de whirlpool waterpas stellen en vastzetten met
 • de contramoeren
 • Aan de muurkant moet de whirlpool op de montagesteun rusten (Zie „inbouw van de kuip“).
 • Mocht het om bouwkundige redenen( bijv. Gipswand) niet mogelijk zijn om de montagesteun te
 • bevestigen dan moet een muurtje of steun gemetseld worden waarop de whirlpool komt te liggen.
 • Sifon op de afvoer- en overloopset (draad g6/4“) aansluiten. Let bij aansluiting van de sifon op dat
 • de afvoer- en overloopset niet verdraaid of verplaatst wordt!
 • Vullen gebeurt, zoals bij elke normale badkuip, door de badkraan of door het geintegreerde
 • vulsysteem.
 • Bij de uitvoering met geintegreerd vulsysteem moet de afsluitkap van de aansluiting (draad G3/4“) verwijderd worden waarna dmv de flexibele (gepantserde) aansluitslang de badkraan op het vulsysteem aangesloten kan worden. Maatregelen tegen terugvoer (volgens norm EN1717) zijn af fabriek ingebouwd. Als het geintegreerde vulsysteem niet gebruikt wordt dan mag de afsluitkap niet verwijderd worden!
 • De aardedraad moet op het aardedraad aansluitpunt (zie schema) van de whirlpool aangesloten worden. Dit punt is gemarkeerd met het symbool
 • Ingebruikname test

Let op!

Voordat met het definitieve inbouwen van de whirlpool wordt begonnen moet de whrlpool eerst gevuld worden en daarna getest worden op lekkages en functies. De open zijden kunnen nu afgewerkt worden met een muurtje van tegels waarbij het metselwerk niets van de whirlpool mag raken (leidingen, technische installatie en badkuipwand).


INSPECTIELUIK NIET VERGETEN (Zie „inbouw van de whirlpool hoofdstuk 1.2)
Let bij het betegelen op het punt inspectieluik. De ruimte onder de badkuip moet voor het metselen stofvrij zijn.

Inbouw van de whirlpool

 1. Onderkant van de rand van het bad op de muur markeren. Badkuip weghalen en montagesteun waterpas monteren let op de sterkte van het sanitairband.
  Het gebruik van een geschikt sanitairband is noodzakelijk om een akoestische scheiding van de badkuip met de muur en met de steun te maken.

 2. Knip de beschermfolie zo dat er genoeg ruimte overblijft om te tegelen, om het sanitairband aan te brengen en een voeg van siliconen kit te maken.

  Belangrijk :

  Bescherm de rand van de whirlpool door rondom beschermfolie op de rand te plakken. Houd wel ruimte vrij voor de sanitairband en de kitvoeg. De hechting van het plakband voorkomt dat er vuil tussen folie en badwand komt tijdens het betegelen. Zo blijft uw whirlpool tot de ingebruikname perfekt beschermd.

1.2 Inbouw van de whirlpool

Alle apparatuur moet voor service toegankelijk zijn. Er moet een inspectieluik voor de technische apparatuur gemaakt zijn. Als de whirlpool ingebouwd wordt moeten zodanig grote INSPECTIELUIKEN voor de apparatuur (pomp, ventilator, schakelkast, verwarming, chromotherapie, bluetooth, ....) gemaakt worden en bij de afvoer- en overloopgarnituur met restwaterlediging, zodfat alles voor de technische dienst makkelijk toegankelijk is. Alle apparatuur moet toegankelijk zijn en door een van beide inspectieluiken uitgewisseld kunnen worden mocht dit niet het geval zijn dan is er een extra ruimte nodig. Verhogingen voor het bad of verzinken van het bad in de vloer hinderen onderhoud en moeten vermeden worden.

Let op!

De motoren hebben een toereikende toevoer van lucht nodig en bescherming tegen spatwater. Het metselwerk mag nergens leidingen, schakelelementen of pomp van de whirlpool raken. (het goed functioneren van de installatie kan dan niet gewaarborgd worden, voorkomen van doorgeven van galm).

Het voegwerk tussen whirlpool en tegels mag alleen uit een zuurvrije siliconen kit van sanitair kwaliteit bestaan. Ontvet de te kitten oppervlakken met een zuurvrij vetverwijderend middel (spiritus) .

Voorbeelden inspectieluiken hoe het WEL moet:

Voorbeeld inspectieluik, zoals het MINIMAAL moet zijn:

Voorbeeld inspectieluiken hoe het NIET moet:

 

1.3 Veiligheidsopening (Ontluchtingsrooster) in de bekleding

In de bekleding van de whirlpool moet een veiligheidsopening gemaakt zijn zodat water bij een eventuele leidingbreuk onder de whirlpool zichtbaar weg kan stromen. De veiligheidsopening moet met de onderkant 2 cm onder de elektrische apparatuur liggen.

De veiligheidsopening mag met een ventilatierooster afgedekt worden. Dit kan ook met een PVC tegelomranding met beluchtingsgaten als deze ook weer 2cm onder de electrische apparatuur liggen.

Bij alle whirlpool systemen (ook systemen die alleen met een LED lichtketting uitgerust zijn) moet een veiligheidsopening/luchtrooster ingebouwd zijn. De luchtaanzuivering en de koele luchttoevoer voor de motoren kan alleen zo gewaarborgd worden.

1.4 Aansluiting van het spoelsysteem (Flush) (Enkel voor watersystemen).

Sluit de magneetklep van het spoelsysteem aan op de koud water toevoer. Voorzien van een makkelijk toegankelijk handmatige afsluitklep en een filter (niet meegeleverd) en volg de regionale voorschriften met betrekking tot de zekerheid van het netwerk., U moet uw systeem voorzien van een terugslagklep type BA.

2 ELEKTRO-INSTALLATIE

Aansluiting op het electricitieitsnet mag alleen gedaan worden door een erkende installateur . Aanwijzing: Als onderhoud of reparatie aan de whirlpool uitgevoerd moet worden moet de whirlpool uitgeschakeld zijn en moet de stroomtoevoer uitgeschakled worden.

Voor aansluiting op het net mag alleen kabel van het type H05VV-F3G1,5 (PVC-Kabel 3x1,5 mm2) of H05VV-F3G2,5 (YMM-J 3x2,5 mm2) gebruikt worden.

De kabeldoorsnede wordt bepaald door het maximale schakelvermogen van de bediening (16A weerstandsbelasting), de manier van overplaatsing en door de veiligheids instellingen van de installatie.

De aansluitingseisen van de lokale elektriciteitsleverancier en de aanvullende voorschriften met betrekking tot het gebruik van krachtstroom installaties, met name die voor "Badkamer" (toepassingsgebied, Potentiaalvereffening enz.) moeten nageleefd worden.

Verdere voorwaarden met betrekking tot het aansluiten op het net:

 • Aansluiting op een aardlekschakelaar met een contactopening van 3mm.
 • Aansluiting moet gebeuren op een groep van 230V/50Hz, één fase, nul, aarde en voorzien van een aardlekschakelaar van 30mA.
 • Aanleggen van een potentiaal vereffening (Minimale doorsnede van de koperdraad van 4mm)
 • Voorzien van een aparte 16A zekering om de stroom van het bad uit te kunnen zetten


3 WATERINSTALLATIE

Aansluiting van watertoevoer moet door een gecertificeerde installateur uitgevoerd worden. Aansluiten van water toe- en afvoer moet plaatsvinden volgens de geldende DIN 1988/EN1006/EN806/ EN1717 en DIN 1986/EN12056 normen en de bijbehorende voorschriften.

De afvoer moet voorzien zijn van een sifon (reukslot). Bij whirlpools met een geintegreerde vulling moet de watertoevoer gebeuren middels een gepantserde flexibele aansluitslang.
Let op : Geen onbuigzame buisverbinding tussen de whirlpool en de watertoevoer – gevaar voor breuk!!!!!!

4 INGEBRUIKNAME PROEF

Nadat de whirlpool is ingebouwd moet de whirlpool op zuiverheid gecontroleerd worden.
De whirlpool moet gevuld worden met water van 40°C +/- 5cm boven de hoogste jet om het gebruik mogelijk te maken. Schakel het systeem (alle opties) in en laat deze minstens 10 minuten lopen. Als uw systeem uitgerust is met een motor met toerentalregeling dan moet tijdens de proef de cyclus minimaal- / maximaal toerental mininaal 1x uitgevoerd worden.
Zonder het systeem leeg te laten lopen kan het systeem uitgeschakeld worden en na 10 minuten moeten alle buizen, leidingen, verbindingen en aansluitingen gekeurd worden op lekkage.
Mocht er ergens lekkage of een defect optreden dan moet na vervanging van het defecte onderdeel of verhelpen van de lekkage het systeem opnieuw getest en geinspecteerd worden.

 

Op voorbehoud van technische veranderingen en drukfouten - laatste update op 18092018

Aquamass Wellness nv
Aarschotsesteenweg 662, 3012 Wilsele
www.aquamass-wellness.com
info@aquamass-wellness.com
+32 (0)16 465 746